Zrównoważony rozwój – co to takiego?

Wiele osób zastanawia się czym jest zrównoważony rozwój oraz na czym polega? Kto odpowiada za rozwój zrównoważony? Z jakimi wyzwaniami zmierzyć się muszą samorządy? Jaką rolę w ogóle pełni w kształtowaniu przestrzeni wszelkich miast?

Oczywiście chcąc zapewnić bardzo wysoką jakość przestrzeni w danym mieście stosowane są rozwiązania, które godzą interesy społeczne, przyrodnicze, jak i także ekonomiczne. Na pewno rozwój zrównoważony musi mieć swoje miejsce stałe w prowadzeniu przestrzennej polityk samorządów. Rozwój zrównoważony miast, to już nie tylko luksus, ale głównie konieczność. Czym jest rozwój zrównoważony?

Ustawodawca rozwój zrównoważony definiuje jako rozwój społeczny i gospodarczy, w którym to następuje proces integrowania działań politycznych, społecznych oraz gospodarczych, z zachowaniem przyrodniczej równowagi czy też trwałości podstawowych przyrodniczych procesów, aby zagwarantować możliwość zaspokajania potrzeb podstawowych poszczególnych społeczności czy też obywateli zarówno pokolenia współczesnego, jak i także przyszłych pokoleń.

Zabudowa zgodna w pełni z zasadami rozwoju zrównoważonego musi godzić bardzo sprzeczne interesy dokładnie trzech stron. Jest to strona społeczna, przyrodnicza oraz ekonomiczna. Celem prowadzenia polityki przestrzennej zrównoważonej jest utrzymanie systemu w danych ramach. Wydaje się to oczywiste w pełni i naprawdę potrzebne. Wręcz traktujemy to jako prawdziwy obowiązek. Nie mówimy tu już jedynie o wygodzie oraz luksusie.