Wszystko o prawie do edukacji

Czy wiesz, że od 1948 roku prawo do edukacji to jedno z praw podstawowych, które przynależne są każdemu dziecku na świecie niezależnie od koloru skóry, pochodzenia, płci, religii czy też statusu społecznego. Oznacza to, że każde dziecko niezależnie od tego czy się urodziło w Azji, Europie czy też w Afryce o każdym wyznaniu ma prawo do tego, aby być w pełni wyedukowanym.

Edukacja spełnia niesamowicie ważną rolę zarówno dla dziecka, jak i także dla społeczności globalnej oraz lokalnej. Edukacja pełni rolę poniekąd narzędzia podstawowego, który przerywa krąg ubóstwa. Dziecko, które będzie umiało czytać i pisać, nauczy się podstaw algebry, a do tego zdobędzie wiedzę ma znacznie większą szansę rozwój, jak i także wyjście poza rodzinne schematy.

Edukacja także sprawia, że dziecko się staje znacznie mniej narażone na wykorzystanie. W społecznościach, w których dzieci stanowią pierwsze pokolenie, które zdobywa edukację, rodzice podkreślają jak bardzo jest to istotna umiejętność. Mogą zapoznać się z podstawowymi komunikatami czy też obwieszczeniami. Edukacja jednak nie jest tożsama z samą alfabetyzacją, ale jest to zjawisko o wiele szersze. Dzięki prawo powszechnemu prawu do edukacji jest niwelowana społeczne segregacja dzieci z uwagi na status społeczny, przynależność etniczną czy też zamożność. Każde dziecko ma bowiem prawo przyjść do danej szkoły i otrzymać naukę. Tak właśnie rozumie się prawo do edukacji, które ma znaczącą funkcję. Nie może być inaczej.